วิธีการปลูก

การปลูกพริกไทยแบบควบคุม ใช้พื้นที่น้อย แต่ได้ผลดี

ในการปลูกพริกไทยนั้นเราต้องเข้าใจว่า พริกไทย จะเจริญเติบโตได้ดีกับอากาศที่มีความชื้นสูง แดดไม่แรง...

อ่านต่อ
การปลูกพริกไทยและการดูแลพริกไทยหลังการปลูก

การปลูกพริกไทย การดูแลพริกไทยหลังการปลูก พันธุ์พริกไทย ปัญหา การเตรียมดิน ระยะปลูก การปักค้าง...

อ่านต่อ
การตอนกิ่งพริกไทย ขั้นตอนการตอนกิ่งพริกไทย

การตอนกิ่งพริกไทย การตอนกิ่งพริกไทยหลังจากที่ปลูกเป็นระยะ 1 ปี จะมีไหลออกมาให้เราตอนกิ่งเพื่อขย...

อ่านต่อ